Ellsworth Kelly

Maîtres de l’abstraction
nov 6 > dec 15, 1973
Paris - Beaubourg


Selected works