Ellsworth Kelly

Maîtres de l’abstraction

The artist